Een andere kijk op werknemerswelzijn: “Woon-woon vitaliteit”

Man Op Trap
Shutterstock 294140165 (1)

Een andere kijk op werknemerswelzijn: “Woon-woon vitaliteit”

05 februari 2021

Getrapte fietskilometers voor het woon-werkverkeer leveren werkgevers normaal gesproken gezonde en fitte medewerkers op. Fris en energiek beginnen aan je dag en aan het einde van de dag je hoofd leegmaken. Maar hoe fit zijn jouw collega’s nu op de thuiswerkplek en hoe staat het met hun lichamelijke en geestelijke conditie?

Woon-woon vitaliteit

De kilometers woon-werkverkeer die gefietst maar ook gelopen worden nemen in veel gevallen drastisch af. Daar waar mogelijk moet verplicht worden thuisgewerkt en een avondklok draagt ook niet bij aan de dagelijkse ontspanning. De sportscholen zijn dicht en er is een nieuw woord ontstaan wat we voorkort niet kenden; coronakilo’s. Daarom is het voor HR managers of directieleden interessant om dagelijkse beweging juist nu te stimuleren. Dat betekent vaker de voordeur achter je dichttrekken, even eropuit gaan en daarna weer boordevol energie huiswaarts keren. Het resultaat? Je krijgt er productievere en blijere medewerkers van.

Maar hoe stimuleer je beweging?

Ervoor zorgen dat jouw collega’s ook vitaal zijn op de thuiswerkplek betekent vooral dat je bespreekbaar moet maken dat agenda’s niet compleet worden volgepland. Helaas gebeurt dat nog vaak, waardoor het welzijn van medewerkers onder druk kan komen te staan als er teveel van de ene naar de andere online meeting gehopt wordt. Dan heb je namelijk geen tijd voor verwerking van hetgeen besproken is of om iets te doen aan datgene wat van jou verwacht wordt. Een simpele afspraak dat er minimaal een uur tussen de volgende meeting zou moeten zitten helpt al en geeft rust. Zijn er afspraken gemaakt om op een gezonde manier met het online samenwerken om te gaan?

Daarnaast kan er wat extra’s aan de vitaliteit van medewerkers op het woonadres gedaan worden door gezamenlijke pauzeblokken in te stellen. Dat zijn van die momenten dat je weet dat je elkaar niet mag storen. Dan kunnen zij de buitenlucht in om de hond uit te laten of op de fiets springen om een boodschap te doen.

Een extra boost geven aan de teamgeest

Een van de grootste problemen die thuiswerkers ervaren is vereenzaming. Intermenselijke contacten worden gemist en de teamgeest komt vaker onder druk te staan. Onze suggestie is dat je een bewegingsinitiatief zou kunnen opstarten om deze teamgeest opnieuw een boost te geven. Er zijn bijvoorbeeld veel fit apps waarmee je getrapte of gelopen kilometers kunt registeren en elkaar kunt aanmoedigen om elke dag een lichamelijke prestatie neer te zetten. “Doe je mee aan 5 kilometer per day”, zou een dergelijk initiatief kunnen zijn. Beloon vervolgens de meest sportieve medewerker van de maand of hou in ieder geval de gezamenlijke resultaten bij, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. Het draagt enorm bij aan het groepsgevoel.

Tijdens de eerste golf van corona ging het vooral om het faciliteren van de techniek. Laten we tijdens de tweede golf wat meer letten op het welzijn en de gezondheid van medewerkers en ervoor zorgen dat het goed met hen blijft gaan.

Wat daarbij helpt?

Verdiep je als werkgever in de fiscale fietsregelingen, zoals bijvoorbeeld een leasefiets. Deze regelingen bestaan er om werknemers juist nu meer te laten bewegen op een fiets, e-bike of speed-pedelec. De werknemer heeft een bijtelling van 7% van de aanschafprijs van de fiets; de fiets hoeft dus niet alleen voor woon-werkverkeer gebruikt te worden. Naar buiten gaan levert blije gezichten op en een gevoel van vrijheid in een samenleving die tijdelijk op slot zit.

placeholder afbeelding

Postadres
Postbus 594
8440 AN Heerenveen
T. 0513 - 64 06 28
E: info@nfpfietslease.nl

NFP Fietslease® is onderdeel van NFP Groep